OSMANLI ARŞİVLERİ


Osmanlı Arşivleri 350 milyon belge ile dünyanın en büyük arşivleri olma özelliğini taşımaktadır. Her şeyin kaydını tutan atalarımız sayesinde bizlere tam bir kültür imparatorluğu hazinesi kalmıştır. Sayısız belgeler, fermanlar, kayıtlar, kitaplar, gazeteler, haritalar, resimler ve fotoğraflarıyla Osmanlı Arşivleri hem ilmî değeri hem de evrak sayısı itibarıyla dünyanın en büyük ve en önemli arşividir.

      Bu özelliği ile de dünyanın her bölgesinden çok sayıda araştırmacının en önemli başvuru kaynağıdır. Osmanlı arşivleri olmadan Balkanlardan, Kafkaslar’a, Avrupa’dan Orta Doğu ve Afrika’ya 40'a yakın ülkenin tarihini yazmak imkansızdır.

      Arşiv aslında bir milletin hafızasıdır. Nasıl ki hafızasını yitiren bir insanın hayatı tamamen anlamsızlaşır, arşivi olmayan veya yeteri derecede zengin olmayan devletler ve toplumlar da bu insanlara benzerler. Bir toplumu bitirmenin en kolay yolu onun arşivlerini bitirmek veya bu kültürle irtibatını kesmektir.

      O yüzden tarih bounca işgale uğrayan bütün İslam ülkelerinde yapılan ilk iş onun kültür varlıklarını yağmalamak ve yoketmek olmuş, müslümanlar ise fethettikleri topraklarda yabancı kültür varlıklarını korumuşlardır.

      Osmanlı Devletin’in ilk başkenti olan Bursa’daki arşiv de Timur istilası sırasında yok edildiğinden Fatih’e kadar olan Osmanlının ilk asırlarına ait birkaç ferman, vakfiye, mülkname dışında fazla bir belge kalmamıştır.

Mayıs 06, 2017