OLAYDIM


Fuzûli’nin kalemiyle,
Sevenlerin selamıyla,
Derd-i aşkın elemiyle,
Gözden akan yaş olaydım.

Zevk-ü sefâ muhabbette,
Bu haz ile müebbette,
Dem u demde her sohbette,
Ehl-i dille hoş olaydım.

Kanat çırpıp semasında,
Yâr yurdunun havasında,
Mantıkut Tayr sayfasında,
Azâde bir kuş olaydım.

Dost köyünün tapusunda,
Eşiğinde kapısında,
Varıp onun yapısında,
Şekle giren taş olaydım.

Merdâneler meydanında,
Âşıkların seyranında,
Erenlerin divanında,
Eğik duran baş olaydım.

(Recep ŞEN)

Mayıs 15, 2017