HÂL-İ PÜR MELÂL


Kifayetsiz kalır şarkılar dahi,
Her gece oturup gam içerim ben,
Meclis-i yâranda sorarmış sâki,
Epeydir uğramaz es geçerim ben.

Hâl-i pür melâlden şikâyetim yok,
Mesut bahtiyarım, evet derdim çok!
Bilen bilir bizi, söze hacet yok,
Rûzi şeb gül gibi, dert açarım ben!
(RECEP ŞEN)

Mayıs 14, 2017