BİLMECELERİMİZ


Anadolu halkının özelliklerinden, başarılarından biri de bilmece konusunda görülür.Bilmeceler halktaki anlayış yetisinin yaşamsal ışımalarıdır. Onları kimin türettiği, kimin, ne zaman söylediği bilinmez. Toplum düşüncesinin böylesine ortak bir ürünüdür. 

Anadolu’da aşağı yukarı bütün doğa varlıklarıyla, insan davranışlarıyla, araçlarlailgili bilmeceler vardır. Bilmecelerde genellikle iki özellik göze çarpar. Biri, bilmecenin, bir şiir niteliği taşıması, şiiri kuran özlerin, onda yer tutmasıdır. Bilmecenin dokusunu ören şiir iplikleri ona ayrı bir tat, ayrı bir sevimlilik, bir yumuşaklık kazandırır.

Böylece bir sanat yaratması olup çıkar bilmece. Öteki, bilmecenin bir tekerlemeniteliğinde oluşudur. Tekerleme niteliği taşıyan bilmecelerde sözlerin belli bir anlamı yoktur.Bilmeceler yapı bakımından ikiye ayrılır. İlkin birbirine benzeyen, aralarında ses uyumubulunan sözlerin (bunlar uydurma da olur) sıralanışı. Bu durumda bilmece bir müzik uyumu taşır. Sözler arasında, uyumun sağladığı anlamsız bir bir bağlantı vardır.

Daha doğrusu bilmecenin anlamı ikinci bölüme sığdırılır. Birinci bölüm çokluklabir giriş niteliğindedir. İlk bölümde ses uyumuna, kolay söyleyişe,ikinci bölümde anlama önem verilir.
(İsmet Zeki Eyüboğlu, Anadolu İnançları, Anadolu Üçlemesi 1, Toplumsal Dönüşüm yayınları.)

BİLMECELERİMİZDEN BAZILARI:

Burada vurdum kılıcı Halep’te çıktı ucu (ŞİMŞEK)

Ninemin etekleri süpürür sokakları (RÜZGÂR)

Keser sapı balta sapı on çiçeğin iki sapı (EL)

Benim damım var bir direk üstünde (MANTAR)

Bir oğlum var adı beşir Bulduğunu bana taşır (KAŞIK)

Yuvarladım sıpayı aştı gitti tepeyi (İĞNE,İPLİK)

Kulağını bükünce ağzı sulanır (MUSLUK)

Ateşe girince yanmaz suya girince ıslanmaz (CEVİZAĞACI)

Altı kemik üstü kemik içinde canlı bir erik (TOSBA)

Deveden büyük serçeden küçük bir aşağı bir yukarı (UÇAK)

Dize kadar derin kuyu (ÇİZME)

Açıldı sandık döküldü fındık (DOLU)

Yeşil eşarplı mor pantolonlu (PATLICAN)

Kaş ile gözden yakın söylenen sözden yakın (ÖLÜM)

Parmak parmak kapısı göğe doğru yapısı (KETEN)

Para ile girilmez seyrine doyulmaz (DÜĞÜN)

Koskoca bir âlâmet içi kızıl kıyamet (FIRIN)

Hat dedim hut dedim git saraya yat dedim (KÖPEK)

Dal üstünde düğme gördüm (PARMAK)

Kırk kumaş kırkdöşek. (HASIR)

Dışı dal gibi içi kum gibi (İNCİR)

Dal üstünde kırmızı bahçe (ELMA)

Değneğin ucunda yemiş onu yiyen ölmemiş (DAYAK)

Ayna gibi ışılar yılan gibi fışılar (TIRPAN)

Aksaray ortasında sarı papaz oturur (YUMURTA)

Altı göl üstü gül (GAZLAMBASI)

Tarlada biter yüzümüzü öper (HAVLU)

Özü tatlı, Sözü tatlı, Candan daha kıymetli. (ANA)

Küçük kare kutu,İçi insan dolu.(TELEVİZYON)

Yer altında civcivli tavuk (CİVCİV)

El eker dil biçer. (YAZI)

Daldan dala,Kırmızı pala. (SİNCAP)

Geldi mi gelir, gitti mi gelmez? (GENÇLİK)

Başımda saç yok, içimde tat çok. (KABAK)

Sende var ben de var bir kuru çöpte var. (İSİM)

Altı him üstü çim dünyanın ilmi kim ( GÖK )

Yaradanın işleri sırtındadır dişleri ( MISIR )

Yiğitliğin tadıdır iki kıvrım adıdır ( BIYIK )

Ak koyun ayağında asılı (DUT)

Tekeri yok çekeni yok inerim iniş çıkarım yokuş (KIZAK)

Kokusu dağı aşar bunu bilmeyen şaşar (REYHAN)

Üstü perçin altı perçin içinde bir şah güvercin (GÖZ)

Sallanır sarkar düşmeye korkar (IŞIK)

Anası su babası taş yedi aleme baş (TUZ)

Eti haram sütü helâl (KADIN)

Kara tavuk karnı yarık (ZEYTİN)

Sürgünü asma gibi kızları yosma gibi (ACUR)

Dağa gelir seslenir eve gelir yaslanır (BALTA)

Yuları var ayağı yok karnı yarık ama canı yok(AYAKKABI)

Karınca kaderince yol gider ince ince (DİKİŞ)

Üstü tahta altı taş sekiz ayak iki baş (DÖĞEN)

Sanırsın cengaver her yanında mızrak var (KİRPİ)

Kanatlıdır kuş değil boynuzludur koç değil (ÇEKİRGE)

Altında ayağı var belinde kuyruğu var (ELTERAZİSİ)

Ot yer su içmez (İPEKBÖCEĞİ)

Dal üstünde sarı çekirge (KAYISI)

Çıt gündüz çıt gece (ELEKTİRİK)

Tatlıdır yenmez hiçbir kaba girmez (UYKU)

Bir direk üstünde iki dam (BURUN)

Uzaktan aktaş gibi yanında sütlaç gibi (MANTAR)

Gece gündüz yufka açar! (DENİZ)

10 tilki, 8 kedi, 20 tavuk ne yapar? (GÜRÜLTÜ)

Babam kandil, dedem çıra İşin yoksa beni ara.(AMPÜL)

Yuvarlağız, altındanız, Bir kolda toplanırız (BİLEZİK)

İp bağladım sıpaya, Uçtu gitti tepeye. (UÇURTMA)

İki camlı pencere, Bakıp durur her yere. (GÖZLÜK)

Fini fini fincan,İçi dolu mercan. (NAR)

Çıt demeden çalıya düşer (GÜNEŞ)

Metel metel mert atar, Dil atar damak tutar. (ANAHTAR)

Yer altında kzıl tencere (PANCAR)

 

BİLMECELER

Soru: Adamın biri, güneşin doğduğu yer olan doğuya dönükse, adamın arkası ne olur? 
Cevap: Gölgeye. 

Soru: Memurlar niçin kravat takarlar? 
Cevap: İki yakası başka türlü bir araya gelmediği için. 

Soru: İnek niçin kuyruğunu sallar? 
Cevap: Sütüne sinek düşmesin diye. 

Soru: Bir İskoç'tan daha cimri ne vardır? 
Cevap: İki İskoç. 

Soru: Sarhoşlar milletvekilliğine niçin adaylıklarını koymazlar? 
Cevap: Nutuk kürsüsündeki bardakta içki yerine su olduğu için. 

Soru: Deliler niçin şapka yerine başlarına huni koyarlar? 
Cevap: Kendilerini akaryakıt varili sandıkları için. 

Soru: Güneş niçin tutulur? 
Cevap: Ayın güzelliğine âşık olduğu için. 

Soru: IV. Murat Osmanlı tahtına çıktıktan sonra ne yaptı? 
Cevap: Oturdu. 

Soru: Hangi balık, köpekbalığından çok korkar? 
Cevap: Pisibalığı.

İLGİNÇ BİLMECELER

01- Ateş olmayan yerde ne olmaz? 
02- Hangi yolda trafik kazası olmaz? 
03- Yankesiciler neden modayı takip ederler? 
04- Hiç kar yağmayan hava hangisidir? 
05- Çalındığı halde görülmeyen şey nedir? 
06- Horoz nerede öter? 
07- Hangi top zıplamaz? 
08- Hangi karnede sıfır olmaz? 
09- Hangi bağda üzüm yetişmez? 
10- En güzel kokan fil hangisidir? 
11- İlk Türk bayrağını kim dikmiştir? 
12- Gözlemeyi en çok kim sever? 
13- Hangi kazanın kaymakamı yoktur? 
14- Arı ile eşek arasında ne fark vardır? 
15- Beş yıllık okulu otuz yılda bitirene ne denir? 
16- Hangi macunla diş fırçalanmaz?
17- Kim evini kiraya vermez? 
18- Dokunmadan tutulan şey nedir? 
19- Denizler niçin tuzludur? 
20- Hangi istasyonda tren durmaz? 
21- Kadın ve politikacıdan ortak beklenti nedir? 
22- Hangi ağrı en güzel ağrıdır? 
23- Zır cahil bir zenciye ne der? 
24- Hangi köye kimse gitmek istemez? 
25- Erkekler niçin kravat takar? 
26- Elbiselerden başka ne ütülenir? 
27- Hangi kale tarihi değildir? 
28- Kızdığını en çok kim belli eder? 
29- Eve gelen hırsız neyi çalmaz? 
30- Meyvelerin şefi hangisidir? 
31- Damlaya damlaya ne olur? 
32- Hiç ceza alınmadan öldürülen şey nedir? 
33- İnsan, en çok hangi zilden etkilenir? 
34- En neşeli çiçek hangisidir? 
35- Hangi lastik otomobile takılmaz? 
36- Sürekli döküldüğü halde tükenmeyen şey nedir? 
37- Hangi yazı silinmez? 
38- Hangi barajda su olmaz? 
39- İpsiz ve mandalsız ne asılır? 
40- En hızlı yenilen şey nedir? 
41- Yazın en çok kim hava atar? 
42- Hangi yapraklar sonbaharda dökülmez? 
43- Adamın biri durmadan uluyormuş, neden? 
44- En uzun hikâye nedir? 
45- Hangi kuşağı belinize bağlıyamazsınız? 
46- İçilmeyip, yenen sigara hangisidir? 
47- Ankara niçin soğuktur? 
48- Hangi kaba su konmaz? 
49- Elekle su nasıl taşınır? 
50- Hangi kalemle yazı yazılmaz? 
51- Hangi gül kokmaz?
52- Hangi bağda üzüm yetişmez? 
53- En kestirme yol hangisidir?
54- Avukatlar niçin kadın gibi uzun elbise giyerler? 
55- Tüfek, makineli tüfeğe ne demiş? 
56- Hiç hareket etmeden neyimizi değiştirebiliriz? 
57- Hiç kimsenin okuyamadığı yazı hangisidir? 
58- Kadınla radyo arasında ne benzerlik vardır? 
59- İki kadınla evlenmenin en kötü tarafı nedir?
60- İlanı aşk ile ilanı harp arasında ne benzerlik vardır? 
61- Geveze bir kadın ile tesbih arasında ne gibi bir fark vardır. 
62- Termometre ile öğretmen arasında ne benzerlik vardır? 
63- Hangi kanun insanları yargılamaz? 
64- Bir politikacının ölüp ölmediğini nasıl anlarız? 
65- Kimler profesyonel atıcıdırlar?
66- Hangi eve giren senelerce o evden dışarı çıkamaz? 
67- Hakem ile trafik polisi arasında ne benzerlik vardır? 
68- En gürültülü maç hangi takımlar arasında oynanır? 
69- Türkiye’de acil hastalara ameliyattan önce ne verilir? 
70- Hostesler neden havada dedikodu yaparlar? 
71- Bir kadın kocasını milyoner yapabilir mi? 
72- Akılsız başın cezasını kimler çeker? 
73- İçinde günlük süt bulunan şey nedir? 
74- Memur maaşı ile bulgur pilavı arasındaki benzerlik nedir? 
75- Banker ile tanker arasında ne benzerlik vardır?
76- Şişmanlar niçin güneş yağı kullanmazlar? 
77- Güneş girmeyen eve ne girer? 
78- Milletvekillerinin en çok yediği salata hangisidir? 
79- Kitap deftere ne demiş? 
80- Hangi ayda 28 gün bulunur? 
81- Doktor ile avukat arasında ne fark var? 
82- Kırıldığı zaman kullanılan şey nedir? 
83- Benzin ile insan arasında ne benzerlik vardır? 
84- Nasrettin hoca eşeğine neden ters biner? 
85- Karanlıkta neyimizi göremeyiz? 
86- Kekemeler ne zaman kekelemezler. 
87- En kibar kuş hangisidir? 
88- Hangi meslektekiler bir gün bile çalışmazlar? 
89- Bir duvar bir duvara ne demiş? 
90- Türkiye’nin en efendi ilçesi hangisidir? 
91- Hangi yolda yürünmez? 
92- Dünyanın döndüğünü en iyi kim bilir? 
93- Türkiye’nin en namuslu ilçesi hangisidir? 
94- Kral ölürse oğlu ne olur? 
95- Üstüne yazı yazılmayan satır hangisidir? 
96- Hangi simit yenmez? 
97- Her tarafı sayılarla dolu olan adama ne denir? 
98- Ayağını yorganına göre uzatmayan ne olur? 
99- Hiç yorulmadan dünya yolculuğu yapan şey nedir? 
100- En çok acı çeken dağ hangisidir?

CEVAPLAR
01- İtfaiye 
02- Samanyolu'nda
03- Ceplerin yerini öğrenmek için!
04- Oyun havası 
05- Islık
06- Kendi çöplüğünde
07- Kartopu
08- Sağlık karnesinde
09- Ayakkabı bağında
10- Karanfil
11- Terzi
12- Nöbetçi
13- Trafik kazasının
14- Arının eşeği vardır ama eşeğin arısı yoktur
15- Öğretmen
16- Lahmacunla
17- Kaplumbağa
18- Oruç
19- Balıklar kokmasın diye
20- Benzin istasyonunda
21- Çenelerini kapamaları
22- İlk göz ağrısı 
23- Kara cahil 
24- Tahtalıköye 
25- İki yakaları bir araya gelsin diye
26- Kafa ütülenir
27- Futbol kalesi
28- Ütü
29- Zili
30- Şeftali
31- Su faturası kabarır
32- Vakit
33- Karnında çalan zilden 
34- Gül
35- Bel lastiği 
36- Dil
37- Alın yazısı
38- Futbolcuların kurduğu barajda
39- Surat asılır
40- Maaş 
41- Vantilatör
42- Kitap yaprakları 
43- İçine kurt düşmüş de ondan 
44- Yılan hikâyesi
45- Gökkuşağını. 
46- Sigara böreği
47- 06 olduğundan 
48- Ayakkabıya 
49- Su dondurularak. 
50- Kontrol kalemiyle
51- Virgül
52- Ayakkabı bağında 
53- Bilinen yol 
54- Çok konuştukları için 
55- Amma gevezesin be kardeşim 
56- Düşüncemizi 
57- Alın yazısı
58- İkisi de her havadan çalar 
59- İki kaynanaya sahip olmak 
60- Her ikisi de ilan edilir edilmez çarpışmalar başlar
61- Biri çekilir, biri çekilmez
62- Her ikisi de sıfırı gösterdiği zaman, insanlar titrer 
63- Yer çekimi kanunu 
64- Ağzına bakarız, kapalıysa ölmüştür
65- Politikacılar
66-Cezaevinde
67- Her ikisi de kocaman adam oldukları halde düdük çalarlar
68- Mehter takımı ile bando takımı arasında
69- Gün verilir 
70- Yerin kulağı olduğu için 
71- Eğer adam daha önce milyarder ise milyoner olur
72- Onu kendilerine "baş" seçenler
73- İnek
74- İkisi de hemen suyunu çeker
75- İkisi de batınca felaket olur 
76- Kendi yağlarıyla kavruldukları için 
77- Soluk yüzlü ev sahibi
78- Laf salatası
79- Amma da boş adamsın 
80- Bütün aylarda
81- Doktor önce soyar, sonra dinler. Avukat önce dinler, sonra soyar
82- Yumurta
83- İkisinin de sulusu çekilmez
84- Eşeğin dikiz aynaları olmadığı için 
85- Gölgemizi
86- Konuşmadıkları zaman
87- Baykuştur
88- Gece bekçileri
89- Köşede buluşalım
90- Beyşehir 
91- Samanyolu’nda
92- Sarhoş
93- Şereflikoçhisar 
94- Yetim olur 
95- Kasap satırı
96- Deniz simiti 
97- Numaracı 
98- Üşütüp, romatizma
99- Posta pulu
100- Ağrı

Mayıs 03, 2017