SEVGİ İLE


Renk, ses, koku, her bir şekil,
Dile gelir sevgi ile.
Her ne varsa çoğul tekil,
Hep bir olur sevgi ile.

Şu evrende gördüklerin,
Gonca gonca derdiklerin,
Gönüllüce verdiklerin,
Bâki kalır sevgi ile.

Gül dalında açar yaprak,
Görünür hep sırrı levlâk,
Küntü kenzi eden idrak,
Taşıp dolar sevgi ile.

Bu dünyadan vakit aşır,
Er olana bu yaraşır,
Ebr-i nisan rahmet taşır,
Kiri siler sevgi ile.

Mürg-i lâhut ufka uçar,
Gökte yıldız ışık saçar,
Güneş sabah gözün açar,
Bize güler sevgi ile.

Anadolu toprağından,
Erenlerin bucağından,
Bu millet ki, ocağından,
Hayat bulur sevgi ile.

(Recep ŞEN)

Mayıs 27, 2017