BULUNMAZ MI?


Bu ellerde halden anlar,
Âşina dost bulunmaz mı?
Taşa derdim desem ağlar,
Hisli yürek bulunmaz mı?

Tuzu kuru sefâdadır,
Fakir dersen cefâdadır,
Okumuşlar davadadır,
Ehl-i insaf bulunmaz mı?

Ufuklarda yorgun gözler,
Yüreklerde sönmüş közler,
Lügatlerde kalmış sözler,
Sahib-i hal bulunmaz mı?

(Recep ŞEN-1995)

Mayıs 06, 2017