beyitler Arama Sonuçları


BERCESTE MISRALAR-4

Acep hayretteyim  şol sedd-i İskender hususunda
Eğer maksud eserse, mısra-ı berceste kafidir ! 
(Koca Ragıp Paşa)

Mutriba ! Sen ışka dair bir hava bilmez misin ?
(Tokadi Kâni  Ebubekir Efendi)

Her Ali Haydar değildir, denilme...

Devamını oku

BERCESTE MISRALAR-3

Ne içindeyim zamanın 
Ne de büsbütün dışında
Yekpâre geniş bir ânın
Parçalanmaz akışında
(A.Hamdi Tanpınar)

***

Kârbân-ı râh-ı tecrîdiz hatar havfın çekip
Devamını oku

BERCESTE MISRALAR-2

Ah min el- aşkı ve hâlatihi
Ahraka kalbî bi hararatihi
Ma-nazara aynî ilâ gayrikum
Uskimu billahi ve ayatihi” (Şeyh Galip)

(TÜRKÇESİ: Ah! Aşk ve hallerinden çektiklerime
Kalbim hararetleri ile yandı
...

Devamını oku

BERCESTE MISRALAR-1

“İnsanın süsü yüz,
  Yüzün süsü göz
  Aklın süsü dil,
  Dilin süsü de sözdür” (YUSUF HAS HACİP)

“Bir bakış bir bakışa neler neler anlatır, 
Bi...

Devamını oku